TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển theo kết quả học tập THPT năm 2020

0 kết quả tìm kiếm.

Stt Mã HS/Số báo danh Số CMTND/CCCD Họ tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển Huyện Tỉnh

Chú ý:

Thí sinh có thể tìm kiếm theo họ tên hoặc số báo danh hoặc số CMTND/CCCD.

- Bước 1: Gõ đầy đủ họ tên hoặc số báo danh hoặc CMTND/CCCD vào ô tìm kiếm.

- Bước 2: Ấn vào nút "Tìm kiếm".

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Địa chỉ: Số 24, phố Thái Học II, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: (0220) 3882 269. Fax: (0220) 3882 921. Email: info@saodo.edu.vn. Website: http://saodo.edu.vn