TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Cổng thông tin tra cứu danh sách trúng tuyển năm 2021 trực tuyến

0 kết quả tìm kiếm.

Stt Mã hồ sơ nhập học Số CMND/CCCD Họ tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển Huyện Tỉnh

Chú ý:

Thí sinh có thể tìm kiếm theo họ tên hoặc số báo danh hoặc số CMND/CCCD.

- Bước 1: Gõ đầy đủ họ tên hoặc số báo danh hoặc CMND/CCCD vào ô tìm kiếm.

- Bước 2: Ấn vào nút "Tìm kiếm".

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Địa chỉ: Số 24, phố Thái Học II, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: (0220) 3882 269. Fax: (0220) 3882 921. Email: info@saodo.edu.vn. Website: http://saodo.edu.vn